بهای نفت روز پنجشنبه در بازار آسیا اندکی افزایش یافت.

در پی انتشار آمار متناقض در آمریکا که از یک سو به کاهش ذخایر نفت‌خام اشاره می کرد و از سوی دیگر از افزایش تولید نفت خام این کشور خبر می داد، بهای نفت روز پنجشنبه در بازار آسیا اندکی افزایش یافت.

در معاملات امروز صبح بازار آسیا، هر بشکه نفت خام سبک شیرین آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) برای تحویل در ماه سپتامبر با دو سنت افزایش به 45 دلار و 17 سنت رسید.
بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در دوره مشابه نیز 11 سنت افزایش یافت و به 49 دلار و 70 سنت رسید.
بر اساس گزارش وزارت انرژی آمریکا که چهارشنبه هر هفته منتشر می شود، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 31 ژوییه (نه مرداد) چهار میلیون و 400 هزار بشکه کاهش یافت و به 455 میلیون و 300 هزار بشکه رسید.
اما همزمان، ذخایر بنزین آمریکا که هفته گذشته کاهش پیدا کرده بود در هفته منتهی به 31 ژوییه، 52 هزار بشکه در روز افزایش یافت و به نه و نیم میلیون بشکه در روز رسید. تولید نفت خام آمریکا نیز افزایش پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از سنگاپور، سانجیو گوپتا مسئول سوخت برای آسیا-اقیانوس آرام در دفتر مشاوره‌ای «ایی وای» اعلام کرد: «سطح قیمت نفت همچنان پایین است و توجه بازارها به فراوانی عرضه است».
بازارها به کاهش تولید نفت خام آمریکا و افزایش تقاضا به علت فصل مناسب برای مسافرت‌های زمینی که تا حدی می توانست از مازاد عرضه بکاهد، امیدوار بودند.
فراوانی عرضه مسئول اصلی سقوط بهای نفت است که از حول و حوش 120 دلار در هر بشکه در ژوئن 2014 به زیر 50 دلار در هر بشکه سقوط کرده است.
چهارشنبه در پایان معاملات بازار نیویورک، هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با 59 سنت کاهش، 45 دلار و 15 سنت به فروش رفته و افزایش حدود 50 سنتی روز قبل را خنثی کرده بود.
در بازار لندن نیز هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، نفت خام پایه اروپا، با 40 سنت کاهش، 49 دلار و 59 سنت معامله شده بود.