طرح کمربندی جنوبی اسلامشهر - بهارستان - رباط کریم به طول ۳۰ کیلومتر با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.

طرح کمربندی جنوبی اسلامشهر - بهارستان - رباط کریم به طول ۳۰ کیلومتر با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.


به علت حجم زیاد ترافیک در شهرهای جنوب غرب استان و کاهش زمان سفر در این منطقه این طرح با هزار و 200 میلیارد ریال هزینه بهره برداری شد.

این کمربندی از دو منطقه آزاد راه قم و بزرگراه آزادگان آغاز شد که پس از عبور از حاشیه شهرهای اسلامشهر و رباط کریم از طریق کمربندی با فرودگاه بین المللی امام خمینی منتقل می شود.

طول مسیر 30 کیلومتر و عرض آن 25 متر به صورت 4 خطه در دو لاین مجزای رفت و برگشت است.