ارزان کردن تعرفه‌های تلفن ثابت، همراه و اینترنت از اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ارزان کردن تعرفه‌های تلفن ثابت، همراه و اینترنت از اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و هرگز از این امر کوتاه نمی‌آییم.

محمود واعظی ظهرامروز در حاشیه افتتاح پنج طرح مخابراتی دراردبیل در جمع خبرنگاران افزود: ما هیچ اختلافی را با شرکت مخابرات و شرکت‌های پپ نداریم و اگر اصرار ما بر رعایت تعرفه‌‌ها است این به معنای عمل کردن به وظیفه قانونی است و معیار اختلاف نیست.

اوگفت: در تعرفه‌گذاری باید شفاف و روشن عمل کرد چراکه بعد از همکدسازی شاهد افزایش تعرفه‌ها در تلفن ثابت بودیم که به ازای هر دقیقه تماس که تعرفه 33 تومان بوده شرکت مخابرات 800 تومان از مشترکان دریافت می‌کرد که این رقم یک رشد 28 برابری را نشان می‌دهد.

واعظی افزود: قرار نیست این شرکت‌ها هزینه‌های خود را از جیب مردم تامین کنند در حالی که افزایش تعرفه‌ها نیز باید منطقی و معمول باشد چراکه سیاست دولت یازدهم سیاست کنترل قیمت‌ها و تعرفه‌ها است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: در دو سال اخیر 25درصد قیمت اینترنت واگذار شده به مردم ارزان‌تر شده و تعرفه اینترنت موبایل نیز از 5 ریال به 5/0 ریال کاهش یافته است.