عرضه مازاد نفت در بازار و انباشت آن مهمترین عامل کاهش قیمت جهانی نفت در مقطع فعلی است.

کارشناس ارشد موسسه مطالعات بین المللی انرژی گفت: عرضه مازاد نفت در بازار و انباشت آن مهمترین عامل کاهش قیمت جهانی نفت در مقطع فعلی است.


مهدی یوسفی افزود: مازاد عرضه نفت در بازار رشد بی سابقه ای یافته است و بر اساس ارزیابی نهادهای بین المللی همچون اوپک و آژانس بین المللی انرژی و همچنین آژانس انرژی آمریکا ، این مازاد عرضه به 3 تا 3.5 میلیون بشکه نفت در روز بالغ شده است.

وی افزود: مازاد عرضه از دو طریق موجب کاهش قیمت نفت می شود از یکطرف نگرانی حاصل از قطع احتمالی عرضه را از بین می برد و از طرف دیگر سفته بازی را در بورس های جهان کاهش می دهد.

یوسفی با بیان اینکه سفته بازی از عوامل مهم بالا رفتن قیمت نفت در گذشته در بورسهای جهانی بود، تصریح کرد : مازاد عرضه موجب شده بورس بازان اکثرا به سمت فروش بروند و درحالیکه در سالهای قبل در این مقطع بیش از 250 هزار قرارداد در بازار آتی وجود داشت امروز این قراردادها به کمتر از 100 هزار قرارداد رسیده است.

کارشناس ارشد بازار انرژی همچنین گفت: این افزایش عرضه و کاهش قیمت از سوی دیگر موجب افزایش سطح ذخیره سازی نفت خام می شود که با توجه به وجود یک میلیارد و 600 میلیون بشکه ذخایر نفت استراتژیک کشورها و 900 میلیون بشکه نفت روی آب (فاصله بین عرضه و تقاضا) حجم انبوهی از نفت مازاد در جهان بوجود می آید.

یوسفی همچنین با اشاره به میزان ذخایر استراتژیک نفت آمریکا گفت: این کشور ذخایر راهبردی خود را به 450 میلیون بشکه نفت افزایش داده که بالاترین میزان در 5 سال اخیر است و از طرفی کاهش اندک این ذخایر در روزهای اخیر، نمی تواند تاثیری روی تحریک تقاضای آمریکا داشته باشد.

کارشناس موسسه مطالعات بین المللی انرژی بحران اقتصادی یونان در ماههای قبل و نگرانی از آسیب دیدن اقتصاد در ناحیه یورو را از دیگر عوامل موثر بر کاهش قیمت نفت دانست و گفت: چین هم بخاطر مشکلات اقتصادی خود تا حد زیادی روی کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت نفت موثر بوده است.

وی افزود: در سالهای اخیر اقتصاد بزرگ چین با رشد بالای خود تقاضای نفت زیادی داشت اما به دنبال کاهش نرخ رشد اقتصاد چین ، تقاضای این کشور به حدود نصف میزان سالهای قبل رسیده است.

یوسفی با اشاره به اینکه پیش بینی ها نشان می داد با کاهش 50 درصدی قیمت نفت تا پایان سال 2014 میلادی ، اقتصاد جهان در سال 2015 رشد مطلوبی داشته باشد اما با وجود گذشت هشت ماه از سال میلادی جاری نشانه چندانی از رشد اقتصادی جهان به واسطه کاهش قیمت نفت به چشم نمی خورد .

وی همچنین در خصوص تاثیر نفت شیل بر کاهش قیمت جهانی نفت هم گفت: با توجه به کاهش قیمتها به نظر می رسید نفت شیل ( نفتی که ناشی از استحصال از لایه های شنی درون زمین است) از بازار خارج شود درحالیکه با وجود کاهش دکلهای حفاری آمریکا از 1600 به 700 دکل ، تولید نفت این کشور چندان کاهش نیافته است.

یوسفی افزود: طبق براوردهای بین المللی ، دو ماه قبل آمریکا 4 میلیون و 700 هزار بشکه نفت شیل استحصال می کرد که این میزان در روزهای اخیر به 4 میلیون و 600 هزار بشکه کاهش یافته است اما این کاهش صد هزار بشکه ای در حدی نیست که بتواند موجب افزایش قیمت شود.


بازیابی سهم ایران در اوپک مهمتر از کاهش قیمت مقطعی نفت است

کارشناس ارشد موسسه مطالعات بین المللی انرژی گفت: باز پس گرفتن سهم ایران در سبد تولید نفت خام اوپک از کاهش مقطعی قیمت نفت خام مهمتر است.

مهدی یوسفی افزود: گرچه درامدهای نفتی برای ایران بسیار مهم است و هرچه این درامد بیشتر باشد در مجموع به نفع کشور است اما در شرایط کنونی ایران باید سهم از دست رفته خود پیش از تحریمها را در سبد نفت اوپک احیا کند.

وی افزود: تاثیرگذاری در اوپک به عنوان مهمترین نهاد تولید کننده نفت خام در جهان بستگی به میزان تولید هر کشور دارد و در حال حاضر کشورهایی مانند عراق با تولید روزانه 4 میلیون بشکه نقش و اهمیت بسیار مهمتری از ایران دارند و ضرورت دارد که سهم ایران در این سازمان احیا شود.

یوسفی تصریح کرد : تصمیم ها در این سازمان با اجماع اعضا صورت می پذیرد اما ایران تنها از راه افزایش مقطعی تولید است که می تواند تاثیر خود را در اوپک افزایش دهد و بعد از طریق اجماع ، برای کاهش سقف تولید و افزایش قیمت اقدام کند.

وی همچنین با اشاره به توافق ایران و کشورهای 5+1 در موضوع هسته ای و لغو تحریم های صنعت نفت ایران در آینده نزدیک گفت : این توافق چشم انداز مثبتی از بازار نفت ایران داشت و بازار نفت این تلقی را کرد که نفت ایران می تواند به بازار جهانی بازگردد از این رو با توجه به اینکه تولید نفت ایران حتی یک بشکه افزایش نیافته است اما این بازگشت احتمالی بر روی بازار تاثیر روانی برجای گذاشت.

یوسفی با اشاره به تصمیم وزارت نفت ایران برای افزایش تولید تا یک میلیون بشکه در کوتاه مدت گفت: بررسی برخی نهادهای بین المللی نشان می دهد ایران تنها تا پایان سال آینده میلادی قادر به افزایش تولید 600 هزار بشکه ای خواهد بود.