در اجرای طرح مسکن مهر تا پایان سال جاری یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور به بهره برداری می رسد.

قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در اجرای طرح مسکن مهر تا پایان سال جاری یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور به بهره برداری می رسد.


قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در اجرای طرح مسکن مهرعصردیروز درآئین افتتاح دوهزارو500 واحد مسکن مهر در اذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: از دومیلیون و300 هزار واحد مسکن مهر درسطح کشور که از ابتدای شروع طرح در دست احداث بود تاکنون یک میلیون و 485 هزار واحد افتتاح شده است.

احمد اصغری مهرآبادی افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری این میزان را به یک میلیون و 800 هزار واحد افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: واحد هایی که تاکنون به بهره برداری نرسیده است به دلیل نبود خدمات زیر بنایی بوده که در این زمینه با وزارت نیرو به توافق رسیده ایم.

دو هزارو 500 واحد مسکن مهر در اذربایجان غربی بطور نمادین با بهره برداری از هزار و500واحد مسکن مهر در شهر ارومیه افتتاح شدند.

برای اجرای این طرحها 20 تا 40 میلیون تومان آورده شخصی و30 میلیون تومان تسهیلات بانکی هزینه شده است.

این واحدها در شهرهای ارومیه ، پیرانشهر،سلماس،مهاباد،میاندواب و نقده ساخته شده است.

با بهره برداری از این واحدها تعداد واحدهای مسکونی افتتاح شده در آذربایجان غربی به 35 هزار و500 واحد رسید.