وزیر نفت از افزایش ۵۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت ایران در هر روز، بلافاصله پس از برداشته شدن تحریم ها خبر داد.

وزیر نفت از افزایش ۵۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت ایران در هر روز، بلافاصله پس از برداشته شدن تحریم ها خبر داد.

بیژن نامدار زنگنه ، وزیر نفت در گفتگو با شبکه تلویزیونی بلومبرگ اعلام دارد ایران در نظر دارد بلافاصله پس از برداشته شدن تحریم ها ، تولید نفت خود را به میزان 500 هزار بشکه در هر روز افزایش دهد.

وی افزود : « حداکثر چهار تا شش ماه پس از برداشته شدن تحریم ها هم تولید نفت ایران 500 هزار بشکه دیگر در هر روز افزایش می یابد.»