کمربندی رامسر، تخلف در درگهان قشم و بازار ماهی بندرعباس از مهمترین پرونده‌های دریاخواری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بزرگترین پرونده‌های دریاخواری در کشور، گفت: کمربندی رامسر، تخلف در درگهان قشم و بازار ماهی بندرعباس از مهمترین پرونده‌های دریاخواری است.


پیروز حناچی با اشاره به اینکه پدیده دریاخواری در سالیان گذشته افزایش بیشتری داشته و در کنار زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری صدمات زیادی را به محیط زیست کشور وارد کرده است، گفت: از آنجایی که برخی از آنها در دوره‌های گذشته با مجوزهای به ظاهر قانونی آغاز به کار کرده اند، مقابله با آنها برای دولت سخت است و اغلب این پروژه‌ها وارد جریان شکایت در دادگاه ها شده است.

وی با بیان اینکه مهمترین این تخلفات از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری و سازمان بنادر و دریانوردی در حال پیگیری است، افزود: مهم ترین پرونده‌های دریاخواری که هم اکنون در حال بررسی است، شامل 4 پرونده می شود که جزو بزرگترین تخلفات دریاخواری حال حاضر در کشور است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یکی از این پرونده‌ها مربوط به تخلف در منطقه درگهان قشم است به طوری که منطقه آزاد در دوره قبل وارد این منطقه شده و هکتارها زمین در نوار ساحلی در این منطقه را تصاحب کرده است.

حناچی به دریاخواری در بازار ماهی بندرعباس و کانالی که در سمت غربی شهر به دریا متصل می‌شود، اشاره کرد و افزود: این پرونده ها از دیگر پرونده‌های دریاخواری در جنوب کشور است به طوری که در این بخش هم هکتارها زمین در نوار ساحلی از سوی سازمان ها و اشخاص، تصاحب شده است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ادامه داد: در شمال کشور هم مهمترین پرونده زمین خواری مربوط به کمربندی شهر رامسر است که این پروژه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری دولت قبل را دارد و از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در دوره گذشته به اجرا رسیده است.

وی افزود: این پروندها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در دولت فعلی در حال پیگیری است تا هرچه زودتر از تخریب بیشتر نوار ساحلی جلوگیری شود.