تفاهمنامه اجرای طرح بزرگ گازرسانی به شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان امروز با حضور وزیر نفت در دانشگاه سیستان و بلوچستان امضا شد.

تفاهمنامه اجرای طرح بزرگ گازرسانی به شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان امروز با حضور وزیر نفت در دانشگاه سیستان و بلوچستان امضا شد.


هزینه اجرای طرح که مجری آن شرکت ایرانی کیسون است، یک میلیارد و500 میلیون دلار است.براساس این قرارداد قرار است گاز از ایرانشهر پس از 270 کیلومتر به زاهدان برسد و پس از مسافت 200 کیلومتری به زابل منتقل شود انتقال گاز از ایرانشهر به بندر چابهار هم جزء این قرارداد است.همچنین با حضور زنگنه وزیر نفت و هیات همراه عملیات اجرایی طرح بزرگ گازرسانی به شهرستانهای سیستان و بلوچستان در سه راهی میرجاوه - زاهدان آغاز می شود.

استاندار سیستان وبلوچستان هزینه اجرای این طرح را 1,8 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: این اعتبار که برای گازرسانی به سیستان وبلوچستان در نظر گرفته شده معادل اعتبار عمرانی چند ساله این استان است.علی اوسط هاشمی افزود : طرح گازرسانی به شهرهای استان سیستان و بلوچستان شامل 260 کیلومتر خط لوله 36 اینچ منشعب از کیلومتر 839 خط لوله هفتم سراسری است که از ایرانشهر به سمت زاهدان امتداد یافته است.

وی با اشاره به این که این طرح شامل هفت ایستگاه شیر بین راهی، پنج ایستگاه حفاظت کاتدیک، یک ایستگاه فرستنده و یک ایستگاه کنترل فشار و سیستم مخابراتی است، افزود: با بهره برداری از این طرح بیش از 300 هزار خانوار شهری و روستایی در شهرهای زاهدان، چابهار، خاش و زابل از نعمت گاز برخوردار می شوند.

در این طرح علاوه بر گازرسانی به مناطق مسکونی ازطریق این خط لوله گازرسانی به نیروگاههای حرارتی ایرانشهر(گازی و بخاری)، زاهدان، چابهار وصنایع موجود این استان نیز استفاده خواهد شد.

شرکت ملی گاز ایران از اواخر سال 84، طرح انتقال گاز به مناطق شرقی و جنوب شرقی کشور ازطریق خط هفتم سراسری در دستور کار قرار داده است، به همین منظور، پیشتر خط انتقالی به طول 907 کیلومتر و قطر 56 اینچ از عسلویه به ایرانشهر اجرا شده است.وزیرنفت وهیات همراه همچنین در ادامه این سفر یک روزه باحضور در سه راهی میرجاوه - زاهدان عملیات اجرایی طرح بزرگ گازرسانی به شهرستانهای سیستان و بلوچستان را کلنگ زنی می کند.