در بازدید محمدباقر نوبخت از شرکت ایران خودرو آقای نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن و تجارت وی را همراهی می کرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با حضور در گروه صنعتی ایران خودرو از مرکز تحقیقات، سالن مونتاژ و بدنه بزرگترین شرکت خودروساز کشور بازدید کرد.


در بازدید محمدباقر نوبخت از شرکت ایران خودرو آقای نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن و تجارت وی را همراهی می کرد.

قرار است در پایان این بازدید نشست خبری مشترک رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر صنعت ، معدن و تجارت با حضور مدیرعامل ایران خودرو برگزار شود .