اواخر امسال اولین پورتال رسمی دولت الکترونیک راه اندازی می شود که خدمات جامع دولتی را به مردم ارائه خواهد داد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: اواخر امسال اولین پورتال رسمی دولت الکترونیک راه اندازی می شود که خدمات جامع دولتی را به مردم ارائه خواهد داد.


نصرالله جهانگرد افزود: پارسال برنامه اجرایی دولت الکترونیک در شورای عالی فناوری اطلاعات تصویب شد و امسال نیز برای تمام پروژه های آن، بودجه تخصیص یافته؛ اما در برخی از دستگاه ها زیر ساخت های لازم مهیا نبوده است و کمی در تحقق برنامه ها تاخیر دارند.

وی گفت: اجرای خدمات الکترونیک امری تدریجی و تکاملی است و به دنبال این هستیم که تمام خدمات را در نسخه موبایلی نیز به مردم عرضه کنیم.