گروه های بانکی ها و پتروشیمی ها و سیمانی ها امروز از پیشتازان اثر گذار بر شاخص کل بورس اوراق بهادار و افزایش ۴۵۵ واحدی ان است.

گروه های بانکی ها و پتروشیمی ها و سیمانی ها امروز از پیشتازان اثر گذار بر شاخص کل بورس اوراق بهادار و افزایش ۴۵۵ واحدی ان است.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تا این لحظه (10 و 25 دقیقه ) 63 هزار و 253 واحد است که بیشترین تاثیر مثبت را از افزایش نرخ و سود نمادهای پتروشیمی ، خودرویی ها ، قطعه سازان ، بانکی ها و سیمانی ها پذیرفته است.

برخی از سهامداران بورس اوراق بهادار معتقدند شاید خبرهای خوب سیاسی ، اقتصادی که در هفته جاری به گوش می رسد بتواند مسیر رکود 28 ماهه بورس سهام را تغییر دهد.