یارانه نقدی مهر ماه ساعت ۲۴ امشب واریز می شود.

یارانه نقدی مهر ماه ساعت ۲۴ امشب واریز می شود.


پنجاه و ششمین مرحله یارانه نقدی در مهرماه به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان است که امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.