بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز سه شنبه را مشخص کرد.

امروز نرخ رسمی پوند 12 ریال و یورو 38 ریال کاهش یافت اما نرخ دلار و 14 ارز دیگر افزایش یافته است.

بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز سه شنبه را مشخص کرد.

بر این اساس دلار با 2 ریال افزایش 2995.8 تومان، پوند با 12 ریال کاهش 4621.3 تومان و یورو با 38 ریال افت قیمت 3300.2 تومان ارزش‌گذاری شد.

برای امروز نرخ رسمی 15 ارز افزایش و 20 ارز کاهش یافته و نرخ 4 ارز هم بدون تغییر درج شده است.