مدیرعامل شرکت بورس کالا گفت:‌ برای راه اندازی بورس ارز الزامی به تک نرخی شدن ارز نیست.

مدیرعامل شرکت بورس کالا گفت:‌ برای راه اندازی بورس ارز الزامی به تک نرخی شدن ارز نیست.


حامد سلطانی نژاد افزود‌: سازمان بورس در این باره نظر مثبت اما بانک مرکزی ملاحظاتی دارد و می گوید باید نرخ ارز آزاد شود و ارز دو نرخی نداشته باشیم و بازار بین بانکی ارز هم راه اندازی شود.

وی گفت: اعتقاد ما این است که به فرض تک نرخی نشدن ارز هم می توان بر روی بازار فعلی ارز آزاد هدف گذاری و بورس ارز را راه اندازی کرد.

سلطانی نژاد افزود:‌ سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه عهده دار راه اندازی بورس ارز شده و همه زیرساخت های نرم افزاری ، قانونی و دیگر الزامات را فراهم کرده است.

وی گفت: در جلسات مختلفی با نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی طرح راه اندازی بورس ارز ارائه شده است و منتظر اعلام نظر بانک مرکزی هستیم.

مدیر عامل بورس کالا گفت: در گام اول ما قصد ورود به بازار نقدی ارز را نداریم و می خواهیم بازار مشتقات ارز یعنی بازاری که امکان پیش بینی و انجام معامله قبل از تحویل ارز را فراهم کند ، به وجود بیاوریم.

وی افزود : با این کار نگرانی مسافران نیازمند ارز ، صادرکنندگان ، وارد کنندگان و سرمایه گذاران خارجی از بابت نوسانات قیمت ارز برطرف می شود و ما می توانیم ریسک ها را پوشش دهیم.

سلطانی نژاد گفت: به طور نمونه در خصوص سکه بهار آزادی سابقه پوشش ریسک را داریم و در زمینه ارز نیز همانگونه می توانیم عمل کنیم.