این صندوق با هدف تامین مالی طرح های مسکن در کشور فعال شده است.

مدیرعامل بانک مسکن از فعال شدن "صندوق سرمایه گذاری آباد" خبرداد و گفت: این صندوق با هدف تامین مالی طرح های مسکن در کشور فعال شده است.


محمدهاشم بت شکن افزود : بانک مسکن بنا بر تخصص دیرینه خود و نقش سازنده خود در صنعت ساخت و ساز و مسکن، صندوق سرمایه گذاری نوین خود با نام صندوق سرمایه گذاری آباد را تشکیل داده است که در قالب واحدهای یک میلیون ریالی قابل دریافت است.

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد : صندوق سرمایه گذاری آباد از نوع صندوق های با درآمد ثابت است و بانک مسکن تعهد دارد با بکارگیری منابع این صندوق در بازار پول و سرمایه امکان پرداخت بالاترین سود نظام بانکی (20 درصد) به اضافه دو درصد را فراهم کند که سود مورد انتظار به صورت ماهانه و درپایان هر ماه به حساب سپرده گذاران واریز می شود.

بت شکن گفت :‌ از دیگر مزایای صندوق سرمایه گذاری آباد این ست که چنانچه سرمایه گذار قصد وصول سپرده خود را داشته باشد، پس از مراجعه به بانک و مشخص شدن اصل و سود متعلقه می تواند مبلغ واحدهای خود را طی 2 تا 7 روز کاری در حساب خود دریافت کند.

مدیرعامل بانک مسکن همچنین درباره آخرین آمار پرداخت تسهیلات مسکن مهر گفت: تاکنون 500 هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات و تسهیلات این بانک برای مسکن مهر پرداخت شده است.

وی افزود: در کشور دو میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر ساخته شده و بانک مسکن تاکنون به بیش از 98 درصد تعهد خود عمل کرده است.

بت شکن گفت : از مجموع واحدهای مسکن مهر که با بانک مسکن قرارداد بسته شده، بیش از یک میلیون و 500 هزار واحد آن به مرحله فروش اقساطی رسیده و دفترچه اقساط آنها نیز صادر شده است.