چهار گروه کالایی شامل صنایع نساجی و پوشاک ، صنایع برق و الکترونیک، لوازم خانگی و صنایع معدنی است.

فهرست کامل ۷ بخش کالاهای مشمول طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری روی پورتال وزارت صنعت ، معدن و تجارت www.mimt.gov.ir قرار گرفت.

چهار گروه کالایی شامل صنایع نساجی و پوشاک ، صنایع برق و الکترونیک، لوازم خانگی و صنایع معدنی است.

علاقه مندان به استفاده از تسهیلات خرید می توانند برای دریافت فایل و فهرست کامل به پورتال وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند.