دبیر کل کانون سراسری مرغ تخمگذار گفت: روزانه ۴۵۰ تن تخم مرغ به بازارهای منطقه صادر می شود.

دبیر کل کانون سراسری مرغ تخمگذار گفت: روزانه ۴۵۰ تن تخم مرغ به بازارهای منطقه صادر می شود.


سید فرزاد طلاکش با اشاره به اینکه روزانه حداقل 2500 تن تخم مرغ در کشور تولید می شود ، افزود: با وجود صادرات همچنان 150 تن تخم مرغ روزانه مازاد بر نیاز تولید می شود.

وی درباره آخرین تحولات قیمت تخم مرغ گفت: هم اکنون هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری حدود 3900 تومان فروخته می شود.

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار افزود: قیمت تخم مرغ با هزینه های تمام شده تولید متعادل شده است.

طلاکش گفت: از ابتدای مهرماه قیمت تخم مرغ به صورت تشویقی روی تخم مرغ ثبت می شود تا از گرانفروشی جلوگیری شود.