پرونده بنزین ۷۰۰ تومانی با پایان یافتن مهلت استفاده از آن با قیمت یاد شده ساعت صفر امشب بسته و از فردا عرضه تک نرخی آن در سراسر کشور آغاز می شود.

پرونده بنزین ۷۰۰ تومانی با پایان یافتن مهلت استفاده از آن با قیمت یاد شده ساعت صفر امشب بسته و از فردا عرضه تک نرخی آن در سراسر کشور آغاز می شود.


با توجه به اصلاح قیمتهای انواع فرآورده نفتی از جمله بنزین و آغاز عرضه آن با نرخ هر لیتر هزار تومان از بامداد ششم خرداد ، عرضه بنزین باقیمانده در کارتهای سوخت با نرخ 700 تومان با تعیین مهلتی به دارندگان آن ادامه یافت.

با توجه به پایان مهلت تعیین شده (30 آبان) از فردا ـ یکم آذر ـ عرضه بنزین 700 تومانی متوقف و این فرآورده با نرخ هر لیتر هزار تومان در سراسر جایگاههای کشور عرضه می شود.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در نشست خبری 24 آبان امسال، باقیمانده بنزین 700 تومانی موجود در کارتهای سوخت را 400 میلیون لیتر اعلام کرده بود.

به گفته سید ناصر سجادی، بیش از 300 میلیون لیتر از این مقدار به خودروهای نظامی و انتظامی مربوط می شد.

وی تصریح کرده است: بیشتر مردم سهمیه بنزین 700 تومانی خود را مصرف کرده اند.

به نظر می آید، فرصت تعیین شده برای استفاده از بنزین 700 تومانی باقیمانده درکارتهای سوخت، مناسب بوده است و مردم با آسودگی خیال، این فرآورده را مصرف کرده اند.

از ساعت 24 امشب این فرصت پایان می یابد و با عرضه تک نرخی در همه نقاط کشور، پرونده بنزین 700 تومانی بسته می شود.