تنها خودروهای چینی که ۲۰ الی ۳۰ درصد در ساخت آن‌ها از قطعات و تکنولوژی ایرانی استفاده شده مشمول استفاده از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو شده اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت:تنها خودروهای چینی که ۲۰ الی ۳۰ درصد در ساخت آن‌ها از قطعات و تکنولوژی ایرانی استفاده شده مشمول استفاده از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو شده اند.


محمدرضا نعمت زاده با اشاره به پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی برای خرید خودرو و مشمول شدن فروش برخی خودروهای چینی با این نوع تسهیلات تصریح کرد: از مجموع 130 هزار دستگاه خودروی خریداری شده از سوی مردم تنها 654 دستگاه خودروی چینی به فروش رفته است.


وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه فروش اقساطی خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی مورد استقبال مردم قرار گرفته است، یادآور شد: خودروی ملی پراید بیشترین فروش را در بین خودروهای مشمول تسهیلات داشته است.