وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت ۴۵۰ میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی به بیمارستان ها خبرداد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت ۴۵۰ میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی به بیمارستان ها خبرداد و گفت:‌ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از بدهی های تامین اجتماعی طی دو هفته آینده پرداخت می‌شود.


علی ربیعی درخصوص پرداخت بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها، گفت:‌بدهی بیمه‌ها به بیمارستان ها ناشی از چند دلیل است که مهم ترین آن شرایط نامناسب بودجه دولت است، زیرا دولت به موقع نتوانست به تعهدات خود نسبت به بیمه‌ها عمل کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود:‌همچنین باید به این نکته تاکید کرد که بار مالی ناشی از ارزش نسبی خدمات پیش‌‌بینی ناپذیر بود، به عنوان مثال در ابتدا قرار بود که تنها 5 میلیون نفر در جامعه بیمه شوند، اما پس از بررسی‌ها مشخص شد که اکثر افراد مراجعه کننده برای دریافت بیمه از کارگرانی هستند که در مشاغل غیررسمی فعالیت می کنند؛ بنابراین بیش از 10 میلیون نفر بیمه شدند.

ربیعی تاکید کرد:‌از این رو با توجه به عوامل گفته شده و همچنین بالارفتن قیمت‌ها و عدم پیش بینی افزایش قیمت‌ها و البته تعداد بسیار بیمه شدگان، بدهی بیمه ها به بیمارستان‌ها افزایش پیدا کرد، همچنین درگام اول تنها قرار بود که افراد بستری در بیمارستان ها تحت پوشش بیمه قرارگیرند اما بیماران سرپایی هم تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که باعث افزایش بدهی بیمه ها به بیمارستان ها شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه موضوع پرداخت بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها در دولت در حال پیگیری است، تصریح کرد:‌ به طور حتم بیمه تامین اجتماعی بدهی خود را به بیمارستان ها ، صفر می کند.

وی گفت: دولت در طی 2 هفته گذشته هزار میلیارد تومان از کل بدهی را پرداخت کرده است؛ بنابراین امیدوارهستیم که طرح تحول سلامت با موفقیت پیش رود.