در حالیکه نرخ دلار امروز تغییر قابل ذکری نداشت اما رشد قیمت ‌اونس در بازار جهانی طلا که امروز با ۱۰ دلار افزایش قیمت نسبت به روز قبل ۱۰۹۷ دلار و ۷۰ سنت رسید باعث شد تا قیمت انواع سکه بهار آزادی نیز افزایش یابد.

در حالیکه نرخ دلار امروز تغییر قابل ذکری نداشت اما رشد قیمت ‌اونس در بازار جهانی طلا که امروز با ۱۰ دلار افزایش قیمت نسبت به روز قبل ۱۰۹۷ دلار و ۷۰ سنت رسید باعث شد تا قیمت انواع سکه بهار آزادی نیز افزایش یابد.

امروز قیمت اونس جهانی طلا افزایش یافت اما قیمت ارزها با کاهش مواجه‌ بود.

در بازار تهران امروز سکه طرح جدید به قیمت 948 هزار و 500 تومان فروخته شد و نرخ روز گذشته آن ‌945 هزار تومان بود، همچنین سکه طرح قدیم امروز به قیمت 948 هزار و 500 تومان عرضه شد در حالی که نرخ روز گذشته آن 945 هزار تومان بود.

‌نیم سکه امروز به قیمت 480 هزار تومان عرضه شد در حالی که نرخ روز گذشته آن نیز همین 480 هزار تومان بود.

ربع سکه نیز امروز به قیمت 263 هزار تومان و سکه گرمی به قیمت 173 هزار تومان عرضه شد در حالی که قیمت روز گذشته این دو سکه به ترتیب ‌246 هزار و 172 هزار تومان‌ بود.

هر گرم طلای 18 عیار امروز در بازار به نرخ 96 هزار و 890 تومان عرضه شد در حالی که قیمت روز گذشته آن 96 هزار و 730 تومان بود.

‌اونس در بازار جهانی طلا امروز 1097 دلار و 70 سنت قیمت‌گذاری شد در حالی که نرخ روز گذشته آن تا 1087 دلار و 54 سنت رسید.

در بازار ارز، در لحظه تنظیم این گزارش یک دلار آمریکا‌ به نرخ 3711 تومان فروخته شد در حالی که دیروز با قیمت 3712 تومان، عرضه شده بود.

یورو نیز امروز به قیمت 4020 تومان فروخته شد در حالی که روز گذشته 4008 تومان قیمت‌گذاری شده بود؛ همچنین ‌درهم امارات نیز به نرخ 1012 تومان عرضه شد در حالی که روز گذشته با قیمت ‌1015 تومان ‌فروخته شده بود.