معاون وزیر انرژی روسیه گفت: اگر قیمت نفت به 20 دلار در هر بشکه برسد برای شرکت های نفتی روسی غیرقابل تحمل خواهد شد.

معاون وزیر انرژی روسیه گفت: اگر قیمت نفت به 20 دلار در هر بشکه برسد برای شرکت های نفتی روسی غیرقابل تحمل خواهد شد.

آلکسی تکسلر معاون وزیر انرژی روسیه همچنین اعلام کرد که اگر قیمت جهانی نفت به 20 دلار در هر بشکه سقوط کند و برای یک دوره طولانی در این سطح بماند، آنگاه تصمیمات سختی درباره بودجه اتخاذ خواهد شد ولی ما امیدواریم که این اتفاق رخ ندهد.