پنج میلیون نفر در ایران «درآمدهای بی‌حساب و کتاب» دارند که در صف حذف یارانه‌ قراردارند..

مثلث آنلاین: سخنگوی کمیسیون اقتصادی می‌گوید که پنج میلیون نفر در ایران «درآمدهای بی‌حساب و کتاب» دارند که در صف حذف یارانه‌ قراردارند.

تقریبا یک ساعت بعد از راه‌افتادن سیستم پرداخت یارانه‌های نقدی در دولت احمدی‌نژاد بحث حذف یارانه‌ها کلید خورد. مساله‌ای که به خودی خود، حاشیه‌های فراوانی داشت. از خوشه‌بندی‌ها در دولت احمدی‌نژاد تا انصراف داوطلبانه در دولت روحانی. دولت دهم و یازدهم با یک معضل بزرگ روبه رو بودند، اینکه چطور بخشی از مردم یارانه بگیر را حذف کنند. حالا با پایین آمدن درآمد دولت ناشی از پایین بودن قیمت نفت، دولت روحانی را مصمم به انجام این کار کرده است. اگر تا پیش از این روحانی تلاش می‌کرد تا با خواهش و درخواست از مردم بخواهد از دریافت یارانه انصراف دهند، اما اکنون با نظر مجلس پنج میلیون نفر در صف حذف یارانه‌ها قرار دارند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس،با تاکید بر ضرورت توجه دولت به اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها، خبر داده است که فعلا برای «سرلیست» پنج میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف خواهند شد: «5 میلیون نفر در سرلیست حذف از دریافت یارانه نقدی هستند که به زودی با تشکیل جلسه با نوبخت تعیین تکلیف حذف آن ها و اجرای قانون هدفمندی صورت خواهد گرفت.»
رحیم زارع نماینده مردم آباده، معتقد است که دولت باید طبق قانون در شناسایی دهک‌های پردرآمد جامعه سرعت عمل بیشتری به خرج دهد. او درباره این ترکیب می‌گوید که پنج میلیون نفر از مردم درآمدهای بی‌حساب و کتاب دارند: «ترکیب درآمدی کشور نشان می دهد که از بین 5 تا 7 میلیون نفر درآمدهای زیر خط فقر، 68 میلیون نفر درآمد متوسط و 5 میلیون نفر هم درآمدهای بدون حساب و کتاب دارند که دولت باید با شناسایی این طبقه هرچه سریع تر نسبت به حذف آن ها از دریافت یارانه نقدی اقدام کند.»
دولت احمدی‌نژاد اگر پول یارانه‌ها را «پول امام زمان» معرفی کرد و بعدها زمانی که روحانی تلاش می‌کرد تا بخشی از مردم را با رضایت وادار به انصراف از یارانه‌ها و کمک به دولت کند گفت که این پول «حق همه مردم است و باید به همه پرداخت شود» اما خود دولت دهم در سناریوهای مختلف قصد داشت تعداد بسیاری زیادی از مردم را چه در قالب طرح‌ خوشه‌بندی و چه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حذف کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با تاکید بر اینکه درحذف دهک‌های پردرآمدها اولویت شناسایی ازطریق پرداخت مالیات‌ها و فرارهای مالیاتی است، می‌گوید: «بانک اطلاعاتی مالیاتی بهترین معیار برای شناسایی پردرآمدها است که دولت می تواند با بهره گیری از ظرفیت های این بانک نسبت به حذف دهک های پردرآمد و اجرای قانون هدفمندی اقدام کند.»
گفتنی است «سرلیست» پنج میلیون نفری حذف یارانه‌ها جدای از کسانی است که دولت در ماه اخیر آنها را حذف کرده است. بعد از حذف تعدادی از شهروندان ایرانی از دریافت یارانه‌ها، وزارت کار در اطلاعیه راه را برای اعتراض این شهروندان باز گذاشت و اعلام کرد: آن دسته از شهروندانی که براساس تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ افراد غیرنیازمند تشخیص داده و یارانه آنها قطع شده است، در صورت اعتراض می توانند از تاریخ سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴ به مدت یک ماه به آدرس الکترونیکی که اعلام می شود، مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.»