واردات نفت خام کشورهای آسیایی از ایران در ماه آوریل در مقایسه با ماه پیش از آن به میزان 12 درصد افزایش یافت و به حدود یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز رسید که بالاترین سطح در چهار ماه گذشته به شمار می آید.

واردات نفت خام کشورهای آسیایی از ایران در ماه آوریل در مقایسه با ماه پیش از آن به میزان 12 درصد افزایش یافت و به حدود یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز رسید که بالاترین سطح در چهار ماه گذشته به شمار می آید.

بدین ترتیب سطح صادرات نفت خام ایران از سطح اجازه داده شده بر اساس تحریمهای اقتصادی اعمال شده بر ضد تهران به علت برنامه هسته ای این کشور ، فراتر رفت.
اما این صادرات ایران در چهار ماه نخست امسال تنها اندکی از سطح یک میلیون بشکه در روز فراتر رفته است که نشان می دهد درحالی که مذاکره کنندگان خود را برای برگزاری مذاکرات در این ماه برای دستیابی به توافق نهایی آماده می کنند که به این تحریمها پایان می دهد و در مقابل ایران محدودیتها و تضمینهایی در خصوص فعالیتهای هسته ای خود اعمال می کند ، صادرات نفت ایران احتمالا موجب نگرانی نخواهد بود.
کل واردات چهار خریدار بزرگ -چین ، هند ، ژاپن و کره جنوبی- از نفت ایران در ماه گذشته به یک میلیون و 170 هزار بشکه در روز رسید که بر اساس آمار دولتی و دریانوردی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به میزان چهار و یک دهم درصد کاهش داشته است اما از دسامبر گذشته که صادرات ایران به یک میلیون و 210 هزار بشکه در روز رسیده بود بالاترین سطح به شمار می رود.