«بادیگارد» به عنوان یکی از فیلم‌های برتر تماشاگران، از سه جایزه اصلی «فیلمنامه»، «بهترین کارگردانی» و «بهترین فیلم» حذف شده است.


* «بادیگارد» به عنوان یکی از فیلم‌های برتر تماشاگران، از سه جایزه اصلی «فیلمنامه»، «بهترین کارگردانی» و «بهترین فیلم» حذف شده است.

*«بارکد» نیز که یکی از پنج فیلم‌ منتخب تماشاگران در جشنواره است، در هیچ یک از رشته‌ها نامزد دریافت جایزه نشده است! «سیانور» بهروز شعیبی نیز از جمله فیلم‌هایی است که در هیچ رشته‌‌ای نامزد دریافت جایزه نیست.

* «ابد و یک روز» و «ایستاده در غبار» به ترتیب با نامزدی در 10 رشته و 8 رشته، از جمله فیلم‌های بخش نگاه نو جشنواره هستند که به دلیل کیفیت بالا به بخش سودای سیمرغ نیز راه یافته بودند و جز 5 فیلم منختب تماشاگران نیز شده اند.

:pushpin: نکته جالب توجه این لیست، حضور پررنگ فیلم «امکان مینا» و «آخرین بار کی سحر را دیدی؟» در میان نامزدهای سه رشته بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین فیلم است. نامزدی این دو فیلم در این سه رشته اصلی و عدم حضور فیلم‌هایی مانند «بادیگارد» و «بارکد» در میان نامزدها باعث حیرت اصحاب رسانه شده است.