آمار نشان می دهد که چرا آرسنالی ها شب سختی مقابل مهاجمان سه گانه بارسا خواهند داشت.

آمار نشان می دهد که چرا آرسنالی ها شب سختی مقابل مهاجمان سه گانه بارسا خواهند داشت.

مثلث آتشین خط حمله بارسلونا در فصل جاری 91 بار موفق به گلزنی شدند و این درحالی است که تیم آرسنال تنها 61 بار موفق به باز کردن قفل دروازه حریفان شده است. به نظر می رسد ونگر برای شناسایی نقطه قوت تیم بارسلونا کار چندان سختی ندارد.