تمرین امروز پرسپولیس به دلیل اعتصاب بازیکنان برگزار نشد.

احمد نوراللهی، سوشا مکانی، رامین رضاییان، امید عالیشاه، لوکا ماریچ، محسن مسلمان و مهدی طارمی هفت بازیکنی بودند که در این اعتصاب حضور داشتند.
محسن بنگر و محمد انصاری جزو اعتصاب کنندگان نبودند و هنگام خروج از تمرین با تشویق هواداران مواجه شدند!