هادی طباطبایی دروازه بان سابق تیم ملی و استقلال با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشته: الان وقت حمایت از استقلال هست. نباید تیم را در راه قهرمانی تنها گذاشت... آبی.

حمایت تمام قد شیر کپنهاک از استقلال/عکس
هادی طباطبایی دروازه بان سابق تیم ملی و استقلال با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشته: الان وقت حمایت از استقلال هست. نباید تیم را در راه قهرمانی تنها گذاشت... آبی.