ماه آینده حقوق رییس پیشین فیفا را اعلام خواهند کرد.

به نقل از آس، فیفا در مارس آخرین حقوقی که سپ بلاتر دریافت کرده است را اعلام خواهد کرد. این اتفاق برای اولین بار خواهد افتاد چون رییس پیشین فیفا همیشه آن را به یک راز تبدیل کرده بود.
علی‌رغم محرومیت او از ریاست فیفا بلاتر تا آخر ماه فوریه دستمزد دریافت می‌کند.
جیانی اینفانتینو که جمعه گذشته به عنوان رییس فیفا انتخاب شد از همان ابتدا حقوقش اعلام خواهد شد.