هاشمی طبا رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی می گوید احمدی نژاد را قبول نداشت.

هاشمی طبا رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی می گوید احمدی نژاد را قبول نداشت.

سید مصطفی هاشمی طبا می گوید به هیچ وجه حاضر نبود با دولت قبلی کار کند. اخیرا مایلی کهن در مصاحبه ای گفت که به احمدی نژاد پیشنهاد داده بود او را رئیس سازمان تربیت بدنی-آن زمان هنوز وزارت ورزش نشده بود- کند. هاشمی طبا اما در واکنش به این حرف های مایلی کهن می گوید: «به هیچ وجه. اگر احمدی نژاد به من پیشنهاد کار هم می داد، اصلا قبول نمی کردم.»
او در پاسخ به این سوال که چرا قبول نمی کردید، می گوید: «وقتی شما کسی را قبول نداشته باشید، با او کار نمی کنید. البته همانطور که گفتم پیشنهادی هم نبود که من بخواهم قبول کنم یا نه. ولی نه در دوره اول و نه در دوره دوم رئیس جمهوری ایشان به من پیشنهادی ندادند.»
هاشمی طبا همچنین درباره حرف های متناقض کفاشیان درباره رای اش به شیخ سلمان و اینفانتینو، توضیحاتی جالبی می دهد. او با انتقاد از کفاشیان می گوید: «ایشان قبل از انتخابات گفتند که به شیخ سلمان رای می دهند. اینکه ساعاتی پیش از انتخابات رای شان را آشکار می کنند، بی تدبیری است. هیچکس نباید بداند ما به چه کسی رای می دهیم.»هاشمی طبا ادامه می دهد: «اینکه چند بار آقای کفاشیان حرف عوض کرده اند، سر کار گذاشتن دیگران نیست، بلکه خودش را سرکار گذاشته است. سر کار گذاشتن دیگران یعنی اینکه شما آنها را سر کار می گذارید ولی این حرف ها به آن معناست که کفاشیان خودش را سرکار گذاشته است! این رفتار که درست نیست. اینکه ما بگوئیم به فلانی رای می دهیم بعد بگوئیم به شیخ فلانی رای داده ایم و از طرف دیگر بگوئیم رای ما یکی دیگر بوده.»