جیانی اینفانتینو، نامزد ریاست فیفا در مورد شایعه کنار رفتنش به سود شیخ سلمان در انتخابات اظهار داشت:"اکنون زمان معامله نیست. چنین بحثی وجود ندارد. باید یک انتخابات دموکراتیک برگزار شود تا اعتبار و اعتماد به فیقا برگردد."

جیانی اینفانتینو، نامزد ریاست فیفا در مورد شایعه کنار رفتنش به سود شیخ سلمان در انتخابات اظهار داشت:"اکنون زمان معامله نیست. چنین بحثی وجود ندارد. باید یک انتخابات دموکراتیک برگزار شود تا اعتبار و اعتماد به فیقا برگردد."

جمعه انتخابات ریاست فیفا برگزار می شود. اینفانتینو اظهار داشت:"رئیس فیفا باید با انتخابات و به صورت قانونی برگزیده شود. من در روز ۲۶ فوریه در زوریخ خواهم بود تا برنده انتخابات شوم. یک کنگره انتخاباتی برای ریاست فیفا مثل فینال جام جهانی است. محکوم به پیروزی در آن هستی. من دنبال قدرت نیستم. تا چند ماه پیش تصور نمی کردم که وارد این چالش شوم اما فوتبال دوران مشکلی دارد. نیاز است تا برخی پا پیش بگذارند و مسئولیت را بپذیرند."

اینفانتینو در مورد پلاتینی هم صحبت کرد:"همیشه حس کردم که از نظر روحی از من حمایت می کند. برای او احترام قائلم و رفاقتمان با هم برقرار است. من سعی می کنم از خودم و روشهایم دفاع کنم و مستقل هستم."