سرمربی کروات پرسپولیس در واکنش به شایعات اخیر گفته کارش در این تیم تازه شروع شده، کریمی هم در روزهای سخت سرخپوشان را فراموش نمی‌کند.

سرمربی کروات پرسپولیس در واکنش به شایعات اخیر گفته کارش در این تیم تازه شروع شده، کریمی هم در روزهای سخت سرخپوشان را فراموش نمی‌کند.