این روزنامه درباره خطر جدی کسر امتیاز از باشگاه استقلال نوشته است. همچنین اظهارنظر جالب درخشان را روی جلد روزنامه شوت مشاهده می‌کنید.

جلد دوشنبه شوت/ خطر جدی در انتظار استقلال!

بانک ورزش- این روزنامه درباره خطر جدی کسر امتیاز از باشگاه استقلال نوشته است. همچنین اظهارنظر جالب درخشان را روی جلد روزنامه شوت مشاهده می‌کنید.

ؤْْؤْ