رئیس فدراسیون فوتبال گفت: با ادعای فساد در فوتبال خیلی مخالفم .

کفاشیان در حاشیه همایش تجلیل از برترین های ورزش نیروی زمینی ارتش در جمع خبرنگاران افزود : یک سال و خرده ای است که می گویند در فوتبال فساد وجود دارد و ذهن مردم دراین باره خراب شده است اما من که داخل فوتبال هستم هر چی می گردم فسادی نمی بینم.

وی گفت : البته ممکن است در جایی تخلفی صورت بگیرد و یا فردی خلافی انجام دهد که آن هم رکن قضایی داریم و از این بابت نیز غنی هستیم زیرا چندین رکن قضایی در فدراسیون است و عده ای نیز از بیرون موضوع را کنترل می کنند و هیچ کس جرات نمی کند تخلفی انجام دهد و اگر هم تخلفی باشد با آن برخورد می شود.
کفاشیان در پاسخ به سئوالی درباره تعدد سفرهای خارجی خود نیز گفت : تعداد سفرهایی که انجام شده از گذرنامه استخراج کردم به طور متوسط سالی 10 تا 12 سفر و آن هم برای ماموریت و کار بود موضوعی که در همه سازمان ها و دستگاه ها امری طبیعی است.