یوسف وکیا در غم از دست دادن برادرش به سوگ نشست.

متاسفانه باخبر شدیم مدافع فولاد خوزستان در غم از دست دادن برادرش عزادار شده است.