آجورلو نخستین فردی است که به صورت رسمی برای حضور در این انتخابات ثبت نام کرده است.

مصطفی آجورلو، مدیرعامل اسبق باشگاه‌های پاس و استیل آذین که همچنین سابقه ریاست سازمان ورزشی شهرداری را در کارنامه خود دارد، با حضور در فدراسیون فوتبال، برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کرد.

لازم به ذکر است که آجورلو نخستین فردی است که به صورت رسمی برای حضور در این انتخابات ثبت نام کرده است.