تنیسور اسپانیایی معتقد است که هرگز به سراغ مواد غیر مجاز نرفته است.

به نقل از مارکا، رافائل نادال دوباره عصبانیت خود را از اتهام روسلین باچلوت، وزیر پیشین ورزش فرانسه نشان داد. باچلوت چند روز پیش نادال را متهم کرد که در سال 2012 برای پنهان کردن دوپینگش خود را از عمد به آسیب دیدگی زده است.

تنیسور اسپانیایی پس از شکست برابر باب و مایک برایان آمریکایی در تنیس دوبل گفت: می توانید از سازمان جهانی تنیس بپرسید، می توانید از آژانس جهانی ضددوپینگ بپرسید و می توانید از همه بپرسید.

فاتح 14 گرند اسلم در ادامه افزود: هرگز این کار را نکردم، نخواهم کرد و نمی خواهم دوباره درباره آن حرف بزنم.

او در پایان گفت: در طول دوران بازیگری ام سخت کار کردم تا به افتخاراتی که دست یافتم برسم. اکنون زمان قضاوتم فرا رسیده است. از همه چیز خسته شدم. عدالت می خواهم.