ملی‌پوش بوکس ایران با مشکل امرار معاش روبروست.

مسعود عبداللهی، بوکسور برجسته ورامینی جزو آن دسته از ورزشکارانی است که برای امرار معاش با مشکلات زیادی روبروست و شغل ثابتی ندارد.

او که در تیم ملی بوکس هم حضور داشت، در مسابقات قهرمانی جهان هم شرکت کرد ولی به خاطر عدم تقابل با ورزشکار اسرائیلی از گردونه رقابت‌ها حذف شد.

عبداللهی به دلیل مشکلات شدید مالی، این روزها به دستفروشی مشغول است.