دو قهرمان ایرانی به خاطر اقدام دیر هنگام فدراسیون دو و میدانی از سفر به آمریکا باز ماندند.

حسن تفتیان دونده سرعت المپیکی با لغو سفرش به جهانی داخل سالن امریکا ،به شهرش میامی مشهد برگشت. او که با قهرمانی و رکوردزنی در داخل سالن آسیا جواز قهرمانی جهان را گرفته، قرار بود چهارشنبه همراه رضا قاسمی دیگر دونده سرعتی برای حضور در قهرمانی جهان به امریکا بروند اما اقدام دیر هنگام فدراسیون برای ویزا دست آنها را در پوست گردو گذاشت. در حالی تفتیان و قاسمی قرار بود بعداز مسابقه داخل سالن جهانی آمریکا در اردوی دو هفته ای هم تمرین کنند. دونده ٦٠ متر ایران با لغو سفرش بیانیه ای داد و بعد هم به جای میامی امریکا راهی شهرش میامی مشهد شد .