میلاد و مهرداد محمدی دوقلوهای تیم ملی هستند که تشخیص آنها از هم، کار سختی است.

مهرداد محمدی مهاجم راه آهن برای اولین بار به اردوی تیم ملی دعوت شد. این بازیکن می گوید: «کروش خیلی به من لطف کرد. دوباره معلوم شد که او لیگ برتر را می بیند. خدا را صد هزار مرتبه شکر که من را دید. در این مدت خیلی تمرینات خوبی داشتیم. چیزهای زیادی از کروش یاد گرفتم. اگر در تیم ملی ماندم که ماندم، اگرنه مثل مردم دعا می کنم موفق شود.»

وقتی خبرنگاری با شوخی از او پرسید نکند شباهتی که با برادرت میلا داری باعث شد اشتباه تو را دعوت کند، می خندد و می گوید: «من صحبتی در این باره با کروش نداشتم.» مهرداد در پایان می گوید: «در این مدت که با کروش کار کردم فهمیدم چقدر مربی بزرگی است.»