هوتن قلعه نویی ساعاتی از آخرین جمعه سال را با پدر نامدارش سپری کرد.

قلعه نویی مانند دیگر فوتبالی ها وقت زیادی برای گذراندن با خانواده ندارد و همین موضوع سبب شده هوتن به خاطر چند ساعتی که کنار پدر است احساس خوشحالی کند.