بسته پیشنهادی «دی میستورا» به دولت سوریه، بر تمامیت ارضی سوریه و بازگشت پناهجویان و بازسازی ارتش تأکید دارد.

بسته پیشنهادی «دی میستورا» به دولت سوریه، بر تمامیت ارضی سوریه و بازگشت پناهجویان و بازسازی ارتش تأکید دارد.

به نوشته پایگاه خبری شبکه المیادین، محتوای این بسته پیشنهادی بندهای زیر را شامل می‌دهد:
بند اول: اصلاح مؤسسات حکومتی بر طبق معیارهای بین‌المللی
بند دوم: بازسازی ارتش سوریه بر طبق معیارهای ملی و وارد کردن گروههای مسلح در داخل آن
بند سوم: آماده‌سازی شرایط برای بازگشت پناهجویان و آوارگان سوری
بند چهارم: دلجویی و حمایت از تمامی کسانی که از جنگ سوریه اسیب دیده‌اند.
بند پنجم: تمامیت ارضی سوریه بر تمامی مناطق، غیر قابل نقض است
بند ششم: رد هر گونه دخالت خارجی در امور داخلی سوریه
بند هفتم: حکومت سوریه، در اصل یک حکومت دموکراتیک غیر طائفی است
بند هشتم: حق حضور 30 درصدی زنان در پارلمان سوریه
بند نهم: اجرای قطعنامه 2254 و 2015 شورای امنیت که انتقال سیاسی را نیز شامل می‌شود
بند دهم: حفظ امنیت در دوره انتقالی
بند یازدهم: جلوگیری از بروز اقدامات انتقام‌جویانه