محمد نوری در یک بازی تدارکاتی تیمش را از شکست نجات داد.

محمد نوری در یک بازی تدارکاتی تیمش را از شکست نجات داد.
محمد نوری در جریان تساوی المسیمیر مقابل الخریطیات در دیداری تدارکاتی موفق شد با به ثمر رساندن تنها گل تیمش، المسیمیر را از شکست نجات دهد.

محمد نوری که بعد از چند هفته دوری از تیمش به دلیل مصدومیت از نظر فنی شرایط خوبی دارد، در این بازی با یک حرکت دیدنی تک گل تیمش را به ثمر رساند.