اسپالتی با پیشنهاد عربستان مواجه شده است.

اسپالتی با پیشنهاد عربستان مواجه شده است.

اسپورت مدیاست مدعی شده است، عربستان سعودی با پیشنهادی نجومی خواستار جذب اسپالتی شده است.

در گزارش این رسانه آمده است سعودی ها برای اسپالتی دستمزد سنگین، ۱۵ میلیون یورو در سال را در نظر گرفته اند تا وی را مجاب به حضور در خاورمیانه کنند.

البته اسپالتی به تازگی به رم بازگشته و بعید است جالوروسی را ترک کند، ولی در صورت خروج وی، رم برای جذب دی فرانچسکو، سرمربی موفق ساسولو اقدام خواهد کرد.