با وجود اخبار منتشر شده دیدار ایران برابر کرواسی هنوز قطعی نشده است.

در حالی که برخی منابع از قطعی بودن دیدار دوستانه ایران برابر کرواسی خبر دادند تا این لحظه انجام ایران برابر کرواسی قطعی نیست و فدراسیون فوتبال ایران با وجود این اخبار تا این لحظه انجام این دیدار را قطعی نمی‌داند.