شاید این گل هم نتواند رئال را به قهرمانی این فصل لالیگا برساند اما این چیزی از شیرینی پیروزی در نوکمپ، آن هم با یک بازیکن کمتر، کم نمی کند.

ارسال دیدنی گرت بیل از سمت راست را رونالدو روی تیر دوم، در شرایطی که دنی آلوس به سختی تلاش می کرد تا توپ را روی هوا قطع کند، مهار کرد و همزمان با حرکت بدن، توپ را به جایی انداخت که نیاز به زدن ضربه اضافی نباشد؛ پس وقتی توپ به زمین رسید، با یک ضربه دقیق، توانست بار دیگر کلودیو براوو را مغلوب کند. حالا نوبت او بود که با فریادش، سکوت نوکمپ را بشکند. شاید این گل هم نتواند رئال را به قهرمانی این فصل لالیگا برساند اما این چیزی از شیرینی پیروزی در نوکمپ، آن هم با یک بازیکن کمتر، کم نمی کند.