کاپیتان تیم ‌ملی فو‌تبا‌ل استرالیا عنوان کرد از این که باید برابر ژاپن به میدان برود خوشحال هستم.

کاپیتان تیم ‌ملی فو‌تبا‌ل استرالیا عنوان کرد از این که باید برابر ژاپن به میدان برود خوشحال هستم.

استرالیا با تیم‌های ژاپن، عربستان، امارات، عراق و تایلند همگروه شده است. خیلی‌ها آن را گروه مرگ می‌دانند، ولی نه برای کاپیتان تیم ‌ملی فو‌تبا‌ل استرالیا.

تیم کیهیل، کاپیتان تیم ‌ملی فو‌تبا‌ل استرالیا در واکنش به قر‌عه‌کشی انتخابی جا‌م جها‌نی نیز گفت: در گروه بسیار سختی قرار گرفته‌ایم. همگروهی با ژاپن برای ما هیجان انگیز است. بازی‌های خوبی برابر ژاپن داشته‌ایم که باعث شده بی صبرانه منتظر بازی با آنها باشم. ما در یک سال گذشته پیشرفت زیادی کرده‌ایم و بهتر شده ایم و امیدوارم که بتوانم شرایط خوبی در این ر‌قا‌بت‌ها داشته باشیم.

کیهیل که در لیگ چین بازی می‌کند در پایان درباره همگروه نشدن با این تیم نیز گفت: خوشحالم با چین همگروه نشدیم و من مسئول حذف کردن آنها نخواهم شد.