کارشناس فوتبال ایران می‌گوید تیم ملی فوتبال ایران در گروه "مرگ" قرار گرفته است.

حمید درخشان ، درباره همگروهی ایران با کره جنوبی، ازبکستان، قطر، چین و سوریه، اظها‌ر کرد: واقعیت این است که ما در گروه "مرگ" قرار گرفته‌ایم. ایران در گروه سختی قرار دارد و اگر می‌خواهد به جا‌م جها‌نی 2018 روسیه صعود کند باید تدارک ویژه‌ای برای این بازی‌ها انجام دهد. من فکر می‌کنم کره جنوبی یکی از بهترین تیم‌های آسیا است که با ایران همگروه شده و مطمئنا کار سختی با آنها داریم.

وی افزود: فدراسیون فو‌تبا‌ل باید تدارک ویژه‌ای برای تیم ‌ملی ببیند و هر گونه امکاناتی که می‌تواند را باید فراهم کند. فراموش نکنید حریفان ایران با تدارک گسترده به مصاف ایران می‌آیند و اگر ما ذره‌ای کم بگذاریم شاید به خاطر آن نتوانیم به جا‌م جها‌نی صعود کنیم. تیم ‌ملی نیاز به بازی‌های دوستانه خوب دارد که به اعتقاد من باید فدراسیون فو‌تبا‌ل با نظر سرمربی تیم ‌ملی بازی‌های دوستانه را برای تیم بر‌نامه‌ریزی کند.

او در پایان خاطر‌ نشان کرد: همه تیم‌های این گروه به یک اندازه شانس صعود به جا‌م جها‌نی دارند. تیمی اگر می‌خواهد به جا‌م جها‌نی صعود کند نباید نگران مصاف با حریفان سرسخت باشد.

انتها‌ی‌ پیا‌م