سرپرست باشگاه پرسپولیس از دو ستاره تیمش درخواست جالب توجهی کرد.

روز گذشته علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس با مهدی طارمی و محسن مسلمان جلسه کوتاهی برگزار کرد و از آنها درخواست جالبی داشت.

طاهری از این ۲ بازیکن خواسته در صفحه اینستاگرام خود با تبلیغ برای سامانه هواداری که هزینه های باشگاه پرسپولیس را می دهد از هواداران بخواهند به این سامانه پیامکی پیام کوتاه بدهند تا با افزایش استفاده کنندگان از این طرح، پول بیشتری به دست پرسپولیس برسد!

این اتفاق در حالی رخ می دهد که شنیده ها حاکی از این است که پرسپولیسی ها رضایت زیادی از همکاری با این اسپانسر ندارند.