روزنامه شوت جلد ویژه‌ای را برای دربی 82 بسته و به وضعیت هوای روز جمعه هم اشاره کرده است.

روزنامه شوت جلد ویژه‌ای را برای دربی 82 بسته و به وضعیت هوای روز جمعه هم اشاره کرده است.

اظهارات مظلومی، طارمی و سرمربی تیم ملی را هم مشاهده می‌کنید.

امیر جعفری هم برای پرسپولیسی‌ها کری سنگینی خوانده است!